മതിലുകള്‍ (Record no. 311)

000 -LEADER
fixed length control field 00439nam a22001337a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 090808t xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 894.81238
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Madhavikutty
Relator term മാധവിക്കുട്ടി
9 (RLIN) 1604
245 ## - TITLE STATEMENT
Title മതിലുകള്‍
246 ## - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Mathilukal
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc. കോഴിക്കോട്
Name of publisher, distributor, etc. പൂര്‍ണ്ണ പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type General Books
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Barcode Koha item type
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1113 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1114 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1115 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1116 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1117 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1118 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1119 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1120 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1121 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1123 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1124 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1125 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1126 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1127 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1128 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1129 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1130 General Books
        KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA KSRMSS GRAMEENA VAYANASALA General Stacks 2015-03-01 200.00 1131 General Books